Magyar (HU)English (United Kingdom)
gyerekek
Rajtkő program

Rajtkő Program

A Magyar bankok a hátrányos helyzetű fiatalok képzéséért program az alapítványunk kezdeményezésére indult el. Bank közeli szakmákat oktató, befogadó szakközépiskolákat támogatnak a Magyar Bankszövetség, illetve egyes tagbankok az iskola és a bank közötti, a szakképzési hozzájárulás terhére kötött támogatási szerződés keretében. A programba bekerült roma fiataloknak a program mentort, ingyenes szolgáltatásokat, korrepetálást biztosít.Hisszük, hogy a Rajtkő Program érdemben és tevőlegesen hozzájárul a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, roma gyermekek-fiatalok esélyegyelőségének biztosításához.

( Csatlakozzon az Önök intézménye is támogató programunkhoz!
A Rajtkő Program bejutott a TV2 "Az Ügy" című műsorába, amin keresztül Sms-ben lehet Támogatni a Rajtkős Diákokat. A Műsor 2007. dec. 11-én. 00:55-kor látható, szavazni a 1771-es sms számon lehet!Várjuk a szavazatokat a Műsor után a héten vasárnap éjfélig!
További infó: http://tv2.hu/2007-11-23/Kandasz_Ugyei_-_Mert_adni_jo/  )

A Magyar Bankszövetség, mint a magyar bankszakma képviselője fontosnak érzi a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációját, melynek elengedhetetlen feltétele az érintettek hasznosítható és versenyképes ismeretekhez, végzettséghez juttatása. Ezért a 2006/07 tanévtől a Programban részt vevő magyar bankok törvény szerint terhelő szakképzési hozzájárulási kötelezettségének teljesítése úgy valósul meg, hogy ez a cél, illetve célcsoport a támogatás felhasználásakor prioritást élvezzen.
Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) 2004-ben alakult. Az alapítvány fő célja a hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyerekek esélyegyenlőségének, iskolai sikerességének megteremtése. A Bankszövetség és az Alapítvány együttműködési megállapodást kötött, melynek keretében RAJTKŐ AKCIÓ PROGRAM - Magyar bankok a hátrányos helyzetű fiatalok képzéséért elnevezéssel támogatási programot indít a 2006/07-es tanévben.
A program célja, hogy elősegítse a roma tanulók érettségit, illetve piacképes képzést adó középiskolákba való bekerülését és bent tartását, biztosítva ez által a roma fiatalok munkapiaci versenyképességét és a felsőfokú tanulmányaik előfeltételét.
A program elsődleges kedvezményezettjei tehát a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok, akik az őket képző oktatási intézményeken keresztül részesülnek a támogatásból.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 121§ (1) 14. pontja értelmében az, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, feltéve, hogy a szülő a gyerek, tanuló után rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult, továbbá az a gyerek, az a tanuló, akit tartós nevelésbe vettek.
Terveink szerint a Bankszövetség tagbankjainál képződő szakképzési alap adott részét évente egyszer - a fent említett célok megvalósítása érdekében -, szerződésben meghatározott feltételekkel 10-15 szakközépiskola használhatja majd fel.
A támogatandó intézmények kiválasztása helyszíni látogatás, illetve helyzetfelmérést követően történik, melyet az Alapítvány szakértő munkatársai végeznek.


Levélcím: Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay utca 34.
Tel.:( 06-1) 323-0882
Fax.: (06-1) 3230883
Internet:
www.cfcf.hu
E-mail: cfcf@cfcf.hu
 

Támogassa adója 1%-ával

Támogassa adója 1%-ával alapítványunkat!

Adószámunk:
18250107-1-43


Tovább

 

Panaszkönyv

Diszkrimináció érte Önt vagy gyermekét a közoktatásban? Írja meg, panaszát kivizsgáljuk! Mindenképpen adjon meg elérhetőséget!
btn_panasz
 

Adomany/Donate

IBAN Account Numbers:


HU 61 10300002-20186337-40120016 (USD)


HU 37 10300002-20186337-00003285 (HUF)